Mediteranbeton je trenutno na održavanju.

Uskoro bi trebalo bude vraćen u funkciju.
Hvala na strpljenju.